Döküman No
RTEÜ.FR.0028
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

BİRİM 

                         

BÖLÜM  

              

PROGRAM  

               

 

DERSİN KODU

               

DERSİN ADI

               

DERSİN SORUMLUSU

               

 

 

ÖĞRENCİNİN

YANLIŞ

DOĞRU

RAKAM NOTLARI

HARFLİ NOTLAR

RAKAM NOTLARI

HARFLİ NOTLAR

ÖĞRENCİ NO

ADI SOYADI

1.Vize

2.Vize

Final

Büt

Geçme Notu

YBN

BBN

1.Vize

2.Vize

Final

Büt.

Geçme Notu

YBN

BBN

     

              

     

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                

    

           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

              

     

        

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARİH   ……./……./………….  Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.

                                                                                                                                               İmza

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     Dersin Sorumlusu

 

       …./..…./20…..…

               İmza 

         Bölüm Başkanı

 

       ……./..……./20…….…

           İmza  /Mühür

            Dekan / Müdür

*Form 3 nüsha tanzim edilecek, 1. nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecek, 2. nüshası Dekanlık / Yüksekokul Müdürlüğü’nde, 3. nüshası  bölümde arşivlenecektir.

* Sınav listelerine yanlış işlenmiş notların düzeltilmesi  için kullanılacaktır.

*YBN : Yarıyıl Sonu Başarı Notu   BBN: Bütünleme Başarı Notu