Döküman No
RTEÜ.FR.0028
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 …………-………….. EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ………………  Dönemi 

BİRİM

   

BÖLÜM

   

PROGRAM

  

 

DERSİN KODU

   

DERSİN ADI

  

DERSİN SORUMLUSU

  

 

 

ÖĞRENCİNİN

YANLIŞ

DOĞRU

RAKAM NOTLARI

HARFLİ NOTLAR

RAKAM NOTLARI

HARFLİ NOTLAR

ÖĞRENCİ NO

ADI SOYADI

1.Vize

2.Vize

Final

Büt

Geçme Notu

YBN

BBN

1.Vize

2.Vize

Final

Büt.

Geçme Notu

YBN

BBN

   

              

     

       

        

    

   

    

    

     

     

    

   

    

    

   

         

                

    

           

        

   

    

    

    

   

     

   

   

    

    

   

          

             

     

        

             

        

   

      

   

    

    

   

    

   

   

       

           

              

    

   

    

 

    

     

    

    

    

   

   

    

   

   

          

               

   

   

   

 

   

   

    

      

    

   

    

   

   

    

                

             

   

    

   

 

   

    

    

   

    

    

    

       

    

   

          

                                         

   

   

    

 

    

     

    

     

    

    

    

    

   

   

        

           

   

   

    

 

   

   

      

   

       

    

    

    

    

   

       

                                       

   

   

    

 

   

   

    

     

    

    

   

    

    

   

       

                

   

   

    

 

  

    

      

    

    

    

    

   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARİH   ……./……./………….  Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.

                                                                                                                                               İmza

                                                                                                                                      Dersin Sorumlusu       

                                                                                                                                                      

 

       …./..…./20…..…

               İmza 

         Bölüm Başkanı

                                                 

 

       …./..……./20…….…

           İmza  /Mühür

            Dekan / Müdür

                                  

*Form 3 nüsha tanzim edilecek, 1. nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecek, 2. nüshası Dekanlık / Yüksekokul Müdürlüğü’nde, 3. nüshası  bölümde arşivlenecektir.

* Sınav listelerine yanlış işlenmiş notların düzeltilmesi  için kullanılacaktır.

*YBN : Yarıyıl Sonu Başarı Notu   BBN: Bütünleme Başarı Notu