Döküman No
RTEÜ.FR.0038
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

BİRİM

                                                            

BÖLÜM

                                                         

PROGRAM

                                                         

 

DERSİN KODU

                                                         

DERSİN ADI

                                                         

ÖĞRETİM YILI – DÖNEMİ

                                                         

DERSİN SORUMLUSU

                                                         

 

 

ÖĞRENCİNİN

YALNIŞ

DOĞRU

RAKAM NOTLARI

HARFLİ NOTLAR

RAKAM NOTLARI

HARFLİ NOTLAR

ÖĞRENCİ NO

ADI SOYADI

1.VİZE

2.VİZE

FİNAL

BÜT

ORT.

YBN

BBN

1.VİZE

2.VİZE

FİNAL

BÜT

ORT

YBN

BBN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

TARİH   ……./……./………….  Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.

                                                                                                                                      İmza

                                                                                             

                                                                                                                                              Dersin Sorumlusu

 

 

       ……./..…./20…..…

               İmza 

 

 

         Bölüm Başkanı

 

       ……./..……./20…….…

           İmza  /Mühür

 

 

            Dekan / Müdür

*Form 3 nüsha tanzim edilecek, 1. nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecek, 2. nüshası Dekanlık/ Yüksekokul Müdürlüğü’nde, 3. nüshası  bölümde arşivlenecektir.

* Geçmiş dönemlere ait sınav listelerine yanlış işlenmiş notların düzeltilmesi  için kullanılacaktır.

*YBN : Yarıyıl Sonu Başarı Notu   BBN: Bütünleme Başarı Notu