Döküman No
RTEÜ.FR.0038
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

BİRİM 

 

BÖLÜM  

 

PROGRAM  

 

 

DERSİN KODU

 

DERSİN ADI

 

ÖĞRETİM YILI - DÖNEMİ

 

DERSİN SORUMLUSU

 

 

 

ÖĞRENCİNİN

YANLIŞ

DOĞRU

RAKAM NOTLARI

HARFLİ NOTLAR

RAKAM NOTLARI

HARFLİ NOTLAR

ÖĞRENCİ NO

ADI SOYADI

1.Vize

2.Vize

Final

Büt

Ort.

YBN

BBN

1.Vize

2.Vize

Final

Büt

Ort.

YBN

BBN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

TARİH   ……./……./………….  Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.

                                                                                                   İmza

                                                                                                                                               

                                                                                                                                              Dersin Sorumlusu

 

 

       ……./..…./20…..…

               İmza 

 

 

         Bölüm Başkanı

 

       ……./..……./20…….…

           İmza  /Mühür

 

 

            Dekan / Müdür

                                            

 

*Form 3 nüsha tanzim edilecek, 1. nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecek, 2. nüshası Dekanlık/ Yüksekokul Müdürlüğü’nde,

  3. nüshası  bölümde arşivlenecektir.

* Geçmiş dönemlere ait sınav listelerine yanlış işlenmiş notların düzeltilmesi  için kullanılacaktır.

*YBN : Yarıyıl Sonu Başarı Notu   BBN: Bütünleme Başarı Notu