Döküman No
RTEÜ.FR.0038
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

BİRİM 

                          

BÖLÜM  

                                                                             

PROGRAM  

                      

 

DERSİN KODU

                     

DERSİN ADI

                      

ÖĞRETİM YILI - DÖNEMİ

                       

DERSİN SORUMLUSU

                       

 

 

ÖĞRENCİNİN

YANLIŞ

DOĞRU

RAKAM NOTLARI

HARFLİ NOTLAR

RAKAM NOTLARI

HARFLİ NOTLAR

ÖĞRENCİ NO

ADI SOYADI

1.Vize

2.Vize

Final

Büt

Ort.

YBN

BBN

1.Vize

2.Vize

Final

Büt

Ort.

YBN

BBN

           

          

          

           

         

       

        

          

              

    

     

     

    

    

       

   

          

          

       

         

          

           

       

        

          

          

         

       

        

       

        

       

         

           

         

           

          

             

          

         

        

             

          

          

       

              

   

     

       

           

     

       

          

      

           

        

          

             

       

    

        

    

     

    

       

       

     

        

              

     

       

       

             

       

        

    

     

    

     

    

         

         

       

           

         

          

        

        

        

        

         

       

        

     

     

      

    

           

        

         

          

        

           

         

            

          

       

     

          

     

       

   

     

          

     

         

         

        

         

          

        

          

             

     

         

       

        

     

          

         

     

          

          

              

            

       

          

          

       

        

       

        

         

     

    

TARİH   ……./……./………….  Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.

                                                                                                                                      İmza

                                                                                             

                                                                                                                                              Dersin Sorumlusu

 

 

       ……./..…./20…..…

               İmza 

 

 

         Bölüm Başkanı

 

       ……./..……./20…….…

           İmza  /Mühür

 

 

            Dekan / Müdür

*Form 3 nüsha tanzim edilecek, 1. nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecek, 2. nüshası Dekanlık/ Yüksekokul Müdürlüğü’nde, 3. nüshası  bölümde arşivlenecektir.

* Geçmiş dönemlere ait sınav listelerine yanlış işlenmiş notların düzeltilmesi  için kullanılacaktır.

*YBN : Yarıyıl Sonu Başarı Notu   BBN: Bütünleme Başarı Notu