Döküman No
RTEÜ.FR.0045
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

                                                                                                        T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ve ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINDA BULUNAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ FAALİYET RAPORU

 

 

1.

Adı Soyadı ve Unvanı

:

 

2.

Çalıştığı Birim ve Programı/Bölümü

:

 

3.

Kadro Derecesi

:

 

4.

Üniversitemizde İlk Göreve Başlama Tarihi

:

 

5.

En Son Görev Süresinin Uzatılma Dönemi

:

 

6.

Girdiği Yabancı Dil Sınavı Tarihleri ve Notları

:

 .......................................................                .........................

 

 

 

 .......................................................                .........................

 

 

 

 .......................................................                .........................

7.

Girdiği ALES Sınav Tarihleri ve Notları

:

 .......................................................                .........................

 

 

 

 .......................................................                .........................

 

 

 

 .......................................................                .........................

8.

Lisansüstü Eğitim Durumu

:

 

 

Yok (      )              Var  (      )               (Cevap Var İse;)

 

-Yüksek Lisansını Bitirdi (     )

 

 

Üniversitesi, Anabilim Dalı :

 

-Yüksek Lisansı Halen Devam Ediyor (    ) :   Ders Aşamasında  (    )  Tez Aşamasında (     )

 

-Doktorasını Bitirdi (     )

 

 

Üniversitesi, Anabilim Dalı :

 

-Doktorası Halen Devam Ediyor (    ) :   Ders Aşamasında  (    )  Yeterlilik Sınavına Girecek (     )

 

 

 Tez Aşamasında    (    )

 

 

Üniversitesi, Anabilim Dalı :

9.

İdari Görevi :      Yok  (     )           Var  (    )      ........................................................................

10.

En Son Görev Uzatma Döneminde Girdiği Dersler   :

 

Güz ve Bahar Yarıyılı İtibariyle

 

Dersin Adı

Verildiği Program/Bölüm

Normal Öğr.

II.Öğr.

 

..............................................

.........................................

(    )

(    )

 

..............................................

.........................................

(    )

(    )

 

..............................................

.........................................

(    )

(    )

 

..............................................

.........................................

(    )

(    )

 

..............................................

.........................................

(    )

(    )

 

..............................................

.........................................

(    )

(    )

11.

Öğrenci Danışmanlığı  :

 

Yok  (    )               Var (    )   .................................Programı/Bölümü

 

                                               .................................Sınıfı 

12.

En Son Görev Uzatma Döneminde Kongre, Sempozyum, Panel vb. Bilimsel Faaliyetlere Katıldınız mı? (Cevabınız Evet ise Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız)

 

Hayır   (     )           Evet (    )          ........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

13.

En Son Görev Uzatma Döneminde Sahip Olduğunuz Ders Notunuz Var mı, Varsa Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız

 

Yok     (     )            Var (    )           .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

14.

En Son Görev Uzatma Döneminde Makale, Araştırma vb Bilimsel Yayınınız Var mı, Varsa Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız.

 

Yok     (     )            Var (    )           .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

                 

 

15.

En Son Görev Uzatma Döneminde Üniversitemizin Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerinde Görev Aldınız mı, Cevabınız Evet ise Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız

 

 

 

Hayır   (     )           Evet (    )          ........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

16.

En Son Görev Uzatma Dönemi içinde Aldığınız Ödüller veya Disiplin Cezaları Var mı, Varsa Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız

 

ÖDÜL

CEZA

 

Yok     (     )                          Var (    )

Yok     (     )                          Var (    )

 

.........................................................................

.........................................................................

 

.........................................................................

.........................................................................

 

.........................................................................

.........................................................................

 

.........................................................................

.........................................................................

 

 

 

Formu Düzenleyenin                            

Adı Soyadı     : ........................................

Tarih-İmza     : ........................................

 

 

 

 

1-Yükseköğretim  Kanunu'nun   4. ve 5.maddelerinde belirtilen

amaç ve ilkeler gerçekleştirmedeki tutumu  ve uyumu :

 

 

 

2-Öğretim, Araştırma ve Uygulama Yeteneği :

 

 

3-İDARECE VERİLEN DİĞER GÖREVLERDEKİ BECERİLERİ

 

  1. Sorumluluk Duygusu     :

 

 

  1. Görevini Yerine Getirmede Çalışkanlığı, Becerisi ve Verimliliği :

 

 

  1. Kurum İçindeki Tutum ve  Davranışları :

 

 

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Adı Soyadı             :  ..................................................

Tarih-İmza             :  ..................................................

 

 

BÖLÜM BAŞKANI

Adı Soyadı             :  ..................................................

Tarih-İmza             :  ..................................................

 

 

 

 

 

NİHAİ GÖRÜŞÜ

OLUMLU

 

 

OLUMLU           

 

 

 

 

OLUMSUZ

 

 

OLUMSUZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEREKÇESİ   :

 

GEREKÇESİ   :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O N A Y

 

 

 

 

Dekan / Müdür