Döküman No
RTEÜ.FR.0045
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

                                                                       

TC.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ve ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINDA BULUNAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ FAALİYET RAPORU

 

 

1.

Adı Soyadı ve Unvanı

:

                 

2.

Çalıştığı Birim ve Programı/Bölümü

:

                

3.

Kadro Derecesi

:

               

4.

Üniversitemizde İlk Göreve Başlama Tarihi

:

                    

5.

En Son Görev Süresinin Uzatılma Dönemi

:

                 

6.

Girdiği Yabancı Dil Sınavı Tarihleri ve Notları

:

 .......................................................                .........................

 

 

 

 .......................................................                .........................

 

 

 

 .......................................................                .........................

7.

Girdiği ALES Sınav Tarihleri ve Notları

:

 .......................................................                .........................

 

 

 

 .......................................................                .........................

 

 

 

 .......................................................                .........................

8.

Lisansüstü Eğitim Durumu

:

               

 

Yok              Var              (Cevap Var İse;)              

 

-Yüksek Lisansını Bitirdi

 

 

Üniversitesi, Anabilim Dalı :               

 

-Yüksek Lisansı Halen Devam Ediyor :   Ders Aşamasında    Tez Aşamasında

 

-Doktorasını Bitirdi

 

 

Üniversitesi, Anabilim Dalı :                             

 

-Doktorası Halen Devam Ediyor :   Ders Aşamasında  Yeterlilik Sınavına Girecek

 

 

 Tez Aşamasında   

 

 

Üniversitesi, Anabilim Dalı :               

9.

İdari Görevi :      Yok            Var       ........................................................................

10.

En Son Görev Uzatma Döneminde Girdiği Dersler   :             

 

Güz ve Bahar Yarıyılı İtibariyle

 

Dersin Adı

Verildiği Program/Bölüm

Normal Öğr.

II.Öğr.

 

..............................................

.........................................

 

..............................................

.........................................

 

..............................................

.........................................

 

..............................................

.........................................

 

 

..............................................

.........................................

 

..............................................

.........................................

11.

Öğrenci Danışmanlığı  :

 

Yok              Var  .................................Programı/Bölümü

 

                                               .................................Sınıfı 

12.

En Son Görev Uzatma Döneminde Kongre, Sempozyum, Panel vb. Bilimsel Faaliyetlere Katıldınız mı? (Cevabınız Evet ise Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız)

 

Hayır             Evet          ........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

13.

En Son Görev Uzatma Döneminde Sahip Olduğunuz Ders Notunuz Var mı, Varsa Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız

 

Yok               Var         .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

14.

En Son Görev Uzatma Döneminde Makale, Araştırma vb Bilimsel Yayınınız Var mı, Varsa Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız.

 

Yok               Var         .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

15.

En Son Görev Uzatma Döneminde Üniversitemizin Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerinde Görev Aldınız mı, Cevabınız Evet ise Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız

 

 

 

Hayır          Evet       ........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

 

                                                        .........................................................................................

16.

En Son Görev Uzatma Dönemi içinde Aldığınız Ödüller veya Disiplin Cezaları Var mı, Varsa Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız

 

ÖDÜL

CEZA

 

Yok                            Var

Yok                          Var

 

.........................................................................

.........................................................................

 

.........................................................................

.........................................................................

 

.........................................................................

.........................................................................

 

.........................................................................

.........................................................................

 

Formu Düzenleyenin                            

Adı Soyadı     : ........................................

Tarih-İmza     : ........................................

 

 

1-Yükseköğretim  Kanunu'nun   4. ve 5.maddelerinde belirtilen

amaç ve ilkeler gerçekleştirmedeki tutumu  ve uyumu :

 

                 

 

2-Öğretim, Araştırma ve Uygulama Yeteneği :

               

 

3-İDARECE VERİLEN DİĞER GÖREVLERDEKİ BECERİLERİ

 

  1. Sorumluluk Duygusu     :

              

 

  1. Görevini Yerine Getirmede Çalışkanlığı, Becerisi ve Verimliliği :

                

 

  1. Kurum İçindeki Tutum ve  Davranışları :

          

 

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Adı Soyadı             :  ..................................................

Tarih-İmza             :  ..................................................

 

 

BÖLÜM BAŞKANI

Adı Soyadı             :  ..................................................

Tarih-İmza             :  ..................................................

 

 

 

 

 

NİHAİ GÖRÜŞÜ

OLUMLU   

 

OLUMLU           

 

 

 

OLUMSUZ  

 

OLUMSUZ         

 

 

 

 

 

 

 

GEREKÇESİ   :                 

 

GEREKÇESİ   :                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O N A Y

 

 

 

 

Dekan / Müdür