Döküman No
RTEÜ.FR. 0102
Yayın Tarihi
04.03.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Sıra No

Yapılacak Faaliyetin Adı

2020 Yılı Hedefi

2021 Yılı Hedefi

2022 Yılı Hedefi

          

         

          

        

         

    

        

       

       

        

        

          

             

          

           

       

        

           

         

           

       

         

            

          

        

        

          

        

         

           

        

           

       

        

          

Notlar:

  1. Faaliyetler ölçülebilir olmalıdır.
  2. Hedefler rakamla ifade edilmelidir.

Unvanı / Adı Soyadı

İmza