Döküman No
RTEÜ.FR. 0126
Yayın Tarihi
15.10.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

….…………………………………………………… Dekanlığına/Müdürlüğüne

20.…. - 20….. Eğitim-Öğretim Yılı ……………… Yarıyılı sonunda azami öğrenim süremi tamamladım. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi ikinci  fıkrası gereğince, sınava girme koşullarını yerine getirdiğim halde başarısız olduğum ders/derslerim için ek sınava girebilmem hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                       …… / ….… / 20……..

Eki Transkript

 

                

 

                                                                                            Öğrencinin İmzası 

 

           

ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı

                 

Öğrenci No

                 

Programı

                 

Fax Numarası

                 

E- Posta Adresi

                 

 

 

*************************************************

 

                                                                                                                                                  Kontrol tarihi 

Öğrenci İşleri Kontrolü

                 

     

Birim Yetkilisinin Kontrolü

                 

     

 

SONUÇ                                      

GİREBİLİR

GİREMEZ (açıklama)