Döküman No
RTEÜ.FR.0020
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

BİRİM 

                       

BÖLÜMÜ  

                    

PROGRAMI  

             

 

DERSİN KODU

                    

DERSİN ADI

                 

DERSİN SORUMLUSU

                        

 

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO

SINIF

ADI SOYADI

BAŞARI NOTU

Rakam

Harfli

                 

                    

             

                         

      

              

        

            

  

      

          

        

    

   

       

             

          

         

          

     

      

            

           

       

         

             

   

          

          

        

        

  

      

          

            

           

    

          

          

      

       

        

        

        

      

            

           

         

      

    

    

          

          

            

    

        

    

     

           

          

     

         

         

         

            

         

       

         

       

         

          

          

             

   

       

             

            

         

                     

               

            

        

       

          

TARİH   ……./……./……….  Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.

                                                                                                                  İmza

                                                                                                                                           

                                                                                                                             Dersin Sorumlusu

 

   …./..…./20…..…

               İmza 

 

         Bölüm Başkanı

     …./..……./20…….…  

           İmza  /Mühür        

 

Dekan / Müdür 

*Form 3 nüsha tanzim edilecek, 1. nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecek, 2. nüshası Dekanlık / Yüksekokul Müdürlüğü’nde,  3. nüshası  bölümde arşivlenecektir.

* Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 2. Ek sınav not bildirimi için kullanılacaktır.