Döküman No
RTEÜ.FR.0020
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

BİRİMİ

                                          

BÖLÜMÜ

                                        

PROGRAMI

                                        

 

DERSİN KODU

                                        

DERSİN ADI

                                        

DERSİN SORUMLUSU

                                        

 

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO

SINIF

ADI – SOYADI

BAŞARI NOTU

RAKAM

HARFLİ

              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 

TARİH   ……./……./……….  Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.

                                                                                                                  İmza

                                                                                                                                           

                                                                                                                             Dersin Sorumlusu

 

   …./..…./20…..…

               İmza 

 

         Bölüm Başkanı

     …./..……./20…….…  

           İmza  /Mühür        

 

Dekan / Müdür 

*Form 3 nüsha tanzim edilecek, 1. nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecek, 2. nüshası Dekanlık / Yüksekokul Müdürlüğü’nde,  3. nüshası  bölümde arşivlenecektir.

* Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 2. Ek sınav not bildirimi için kullanılacaktır.