Döküman No
RTEÜ.FR.0021
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

….…………………………………………………… Dekanlığı/Müdürlüğü

…….…………………………………………………… Bölüm Başkanlığına

 

  Aşağıda bilgileri verilen dersin sınavına girdiğim halde sınav sonucu açıklanmamıştır.  Sınav kâğıdımın incelenerek, notumun belirlenmesini ve açıklanmasını arz ederim.   

 

                      ……../……../20……..  

                                                                                                                                                                                                                                Öğrencinin İmzası             

 

Adı - Soyadı

                                       

Programı

                                       

Öğrenci No

                                       

Adresi

                                       

Cep Tel.

                                       

E- Posta Adresi

                                       

 

İncelenmesi İstenen

Dersin Alındığı Eğitim-Öğretim Yılı

                

Dersin Alındığı Dönem

           

Dersin Kodu

       

Dersin Adı

        

Sınav Tarihi

          

Dersin Sorumlusu

         

Sınav Türü

Ara sınav    Yarıyıl sonu    Bütünleme sınavı