Döküman No
RTEÜ.FR.0021
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

……………………………………………………Dekanlığı/Müdürlüğü

…………………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

 

               Aşağıda bilgileri verilen dersin sınavına girdiğim halde sınav sonucu açıklanmamıştır.  Sınav kâğıdımın incelenerek, notumun belirlenmesini ve açıklanmasını saygı ile arz ederim.

               …../…../20….

                 

                       İmza

Adı-Soyadı

                     

Bölümü

                             

Öğrenci No

                    

Adresi

              

Cep Tel.

             

e-posta

                

 

İncelenmesi İstenen

Dersin Kodu

                  

Dersin Adı

                

Sınav Tarihi

                                  

Dersin Sorumlusu

                 

Sınav Türü

Vize        Yarıyıl Sonu           Bütünleme