Döküman No
RTEÜ.FR.0021
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

……………………………………………………Dekanlığı/Müdürlüğü

…………………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

 

               Aşağıda bilgileri verilen dersin sınavına girdiğim halde sınav sonucu açıklanmamıştır.  Sınav kâğıdımın incelenerek, notumun belirlenmesini ve açıklanmasını saygı ile arz ederim.

               …../…../20….

                 

                       İmza

Adı-Soyadı

 

Bölümü

 

Öğrenci No

 

Adresi

 

Cep Tel.

 

e-posta

 

 

İncelenmesi İstenen

 

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

 

Sınav Tarihi

 

Dersin Sorumlusu

 

Sınav Türü

Vize (     )          Yarıyıl Sonu (     )          Bütünleme (     )