Doküman No
RTEÜ.AP. 0001
Yayın Tarihi
21.05.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

Bilgi ve değer üreten üniversite sloganı ile araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlarda yürüterek bölgenin, ülkenin ve tüm insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayan,

Stratejik Plan ve “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” programı kapsamında “çay bitkisi” ile ilgili çayda yetiştiricilik, ıslah, çeşit geliştirme, verim, kalite, çay işleme teknolojileri ve alternatif ürün konseptleri konularındaki çalışmalar ile çay konusunda çok disiplinli çalışmalara öncelik veren,

Bölgenin önemli dinamiklerinden olan su ürünleri, balıkçılık, deniz ulaştırma ve turizm sektörlerinde nitelikli çalışmalar ortaya koyarak toplumsal kalkınmayı destekleyen,

Ulusal ve uluslararası işbirliğinin artırılması ve geliştirilmesi için süreçleri devamlı suretle iyileştiren,

Öğrenci odaklı eğitim-öğretim anlayışı doğrultusunda, lisansüstü programlar ile geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için her türlü desteği ve olanakları sunan,

Araştırmacıların kaliteli ve yaratıcı çalışmalar planlaması ve yürütebilmesine katkı sunmak için gerekli altyapı ve kaynağı sağlayan,

Bilimsel araştırma faaliyetlerinde bölge, ülke ve uluslararası öncelikleri dikkate alan, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendiren, önemli bir bilgi üretim merkezi haline gelmek.