Doküman No
RTEÜ.PP. 0001
Yayın Tarihi
19.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak sağladığımız tüm hizmetlerin temel odağı olan “Paydaş Memnuniyeti”nin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bu memnuniyeti en üst düzeye taşımak için;

  • Hizmetleri tasarlarken ve hayata geçirirken paydaş odaklı yaklaşımı benimseyen,
  • Paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz ederek bu ihtiyaç ve beklentileri zamanında karşılayıp memnuniyetinin arttırılmasına yönelik iyileştirmelerin sürekli ve sistematik olarak yapan,
  • Hatalı veya eksik olan uygulamalara yönelik gerekli tedbirleri alabilmek için paydaş geri bildirimlerini fırsat olarak değerlendiren,
  • Geri bildirim alma kanallarını etkin ve verimli bir şekilde kullanan,
  • Üniversite kalite politikası ve kalite kapsamındaki diğer politikalar ile uyumlu ve yasal mevzuatlara uygun bir şekilde hizmet sunan,
  • Paydaş memnuniyeti faaliyetlerinin etkili biçimde hayata geçmesi için gerekli olan tüm kaynakları tedarik eden bir Üniversite olmak.